מקהלת זמרי אורטוריו‭ ‬הוקמה‭ ‬בשנת 2005.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בין מנצחיה היו עודד שומרוני, נעמה נצרתי גורדון ודור מגן.

במקהלה‭ ‬כ‭-‬40‭‬ זמרים. מאז‭ ‬ייסודה הופיעה המקהלה בקונצרטים‭ ‬רבים‭ ‬בכנסיות‭ ‬בירושלים‭ ‬ובפסטיבל‭ ‬ירושלים‭ ‬לאמנויות‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

רפרטואר‭ ‬המקהלה‭ ‬מגוון‭ ‬וכולל‭ ‬מוסיקת‭ ‬א‭-‬קפלה‭ ‬מתקופות‭ ‬ומסגנונות‭ ‬שונים, יצירות‭ ‬ליטורגיות‭ ‬לצד‭ ‬שירים‭ ‬בעברית,‭

ביידיש ובלדינו , שירי עמים ושירי נשמה אפרו-אמרוקאיים.‭‭

‬‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬כמו‭ ‬כן‭ ‬היא‭ ‬מבצעת‭ ‬מיסות‭ ‬ויצירות‭ ‬גדולות‭ ‬למקהלה‭ ‬ותזמורת.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

מחודש ספטמבר 2018 ‭‬מנצחת‭ ‬על‭ ‬המקהלה‭‬ דנה כזמה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

מלווה‭ ‬את‭ ‬המקהלה‭ ‬הפסנתרנית רינה שכטר.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬