באורטוריו חברות חמש מקהלות אשר פועלות תחת ניהול משותף וחוברות יחד לשיתופי פעולה וכן לפרויקט שנתי אשר שיאו בקונצרט הגאלה המסורתי. במסגרת פעילותן המשותפת והנפרדת מופיעות מקהלות אורטוריו בכ-20 קונצרטים בשנה בארץ ובחו"ל.

המקהלות החברות בארגון הן:

זמרי אורטוריו בניצוחה של דנה כזמה , המקהלה הקאמרית בניצוחו של דור מגן, בלקנטו בניצוחה של ליאורה כהן, קנטבילה בניצוחה של טליה קירש, קפלאטה בניצוחה של נעמה נצרתי גורדון.

מקהלות אורטוריו